ค้นหา:
ภาษาไทย English
วิธีการจัดส่งสินค้า


บริษัทฯจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯมีระบบการคำนวณค่าจัดส่งสินค้าโดยคิดตามน้ำหนักและขนาดจริง โดยใช้อัตราค่าจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย ระบบจะทำการคำนวณน้ำหนักและขนาดรวมของสินค้าในรถเข็นแล้วทำการคำนวณค่าจัดส่งของแต่ละชนิดของบริการส่งสินค้า ทำให้ค่าจัดส่งที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด

ชนิดของบริการส่งสินค้า

ในขณะที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถเลือกชนิดของบริการส่งสินค้าตามความพึงพอใจของท่านได้ดังรูปตัวอย่างด้านขวามือ โดยบริษัทฯมีบริการส่งสินค้า 5 วิธีให้ท่านเลือกดังนี้

จดหมายลงทะเบียน (R) (2-5 วัน)

จดหมายลงทะเบียนเป็นบริการสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็ก พัสดุที่สามารถใช้บริการนี้ได้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 600 มม.x 300 มม. ดังนั้นหากน้ำหนักหรือขนาดรวมของสินค้าในรถเข็นเกินกว่าเงื่อนไข บริการจดหมายลงทะเบียนจะไม่มีให้ท่านเลือก

หากท่านเลือกใช้บริการนี้ ท่านสามารถติดตามพัสดุว่าอยู่ที่ไหนแล้วได้ทางออนไลน์ การไปรษณีย์จะแจ้งรหัสใช้ติดตามพัสดุซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหลังพัสดุของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯมีระบบติดต่อกับระบบติดตามพัสดุของทางไปรษณีย์ไทย ทำให้ท่านสามารถติดตามพัสดุได้ผ่านเว็บไซต์ฯของบริษัทฯ ท่านสามารถอ่านวิธีติดตามพัสดุได้จากหน้าช่วยเหลือโดยกดผ่านลิงค์ 'ช่วยเหลือ' ที่มุมขวาบนของหน้า

พัสดุไปรษณีย์ (P) (3-7 วัน)

พัสดุไปรษณีย์เป็นบริการสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ พัสดุที่สามารถใช้บริการนี้ได้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และมีขนาดแต่ละด้านยาวไม่เกิน 1,500 มม. และด้านยาวที่สุดรวมกับเส้นรอบวงที่วัดโดยรอบตัวห่อส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทางอื่นซึ่งไม่ใช่ด้านที่มีความยาวที่สุด ต้องไม่เกิน 3,000 มม.

ถึงแม้ว่าการไปรษณีย์จะแจ้งรหัสใช้ติดตามสินค้าให้ทราบ แต่ท่านยังไม่สามารถใช้ติตตามสินค้าทางออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถใช้รหัสติดตามในการอ้างอิงพัสดุของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบการส่งพัสดุของท่านกับการไปรษณีย์ปลายทางได้ทางโทรศัพท์ โดยท่านสามารถหาเบอร์โทรศัพท์ที่ทำการไปรษณย์ปลายทางได้ที่ http://www.thailandpost.com/post-office.php

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (E) (1-2 วัน)

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นบริการสำหรับพัสดุที่ต้องการความเร่งด่วน พัสดุจะได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนทุกขั้นตอนโดยการไปรษณีย์มีระบบงานพิเศษแยกเป็นเอกเทศจากระบบงานไปรษณีย์ตามปกติ การไปรษณีย์ไทย ยินดีคืนค่าบริการให้ท่านหากสิ่งของถึงมือผู้รับล่าช้ากว่ามาตรฐานการนำจ่ายที่กำหนด และถ้ามีการเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของการไปรษณีย์ ท่านจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย

หากท่านเลือกใช้บริการนี้ ท่านสามารถติดตามพัสดุว่าอยู่ที่ไหนแล้วได้ทางออนไลน์ การไปรษณีย์จะแจ้งรหัสใช้ติดตามพัสดุซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหลังพัสดุของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯมีระบบติดต่อกับระบบติดตามพัสดุของทางไปรษณีย์ไทย ทำให้ท่านสามารถติดตามพัสดุได้ผ่านเว็บไซต์ฯของบริษัทฯ ท่านสามารถอ่านวิธีติดตามพัสดุได้จากหน้าช่วยเหลือโดยกดผ่านลิงค์ 'ช่วยเหลือ' ที่มุมขวาบนของหน้า

โลจิสโพสต์พลัส (L) (1-3 วัน)

บริการที่สามารถรับฝากสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หากท่านเลือกใช้บริการนี้ ท่านสามารถติดตามพัสดุว่าอยู่ที่ไหนแล้วได้ทางออนไลน์

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (1-3 วัน)

บริการส่งด่วน พัสดุที่สามารถใช้บริการนี้ได้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 180 ซม. หากท่านเลือกใช้บริการนี้ ท่านสามารถติดตามพัสดุว่าอยู่ที่ไหนแล้วได้ทางออนไลน์

การจัดส่งสินค้าฟรี

หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีการร่วมรายการจัดส่งฟรี และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ทางบริษัทฯยินดีจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยท่านสามารถสังเกตสินค้าที่ร่วมรายการจัดส่งฟรีจากสัญลักษณ์ ท่านสามารถตรวจสอบว่าการสั่งซื้อของท่านได้รับการจัดส่งฟรีหรือไม่ได้ที่หน้ารถเข็นใส่สินค้า โดยหากการสั่งซื้อของท่านได้รับการจัดส่งฟรีจะปรากฏข้อความ "ขอแสดงความยินดี! ท่านได้การจัดส่งสินค้าฟรี" และขณะทำการสั่งซื้อ ที่ช่องเลือกชนิดของบริการส่งสินค้าจะปรากฏ "จัดส่งฟรี" ให้ท่านเลือก

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีในสต็อกพร้อมจัดส่ง ปกติบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งการชำระเงินอย่างเป็นทางการจากธนาคาร โดยหากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบ Payment Gateway ของธนาคารจะแจ้งให้ระบบรับแจ้งการชำระเงินของบริษัทฯในทันที ทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าของท่านได้ในทันที แต่หากท่านชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ธนาคารจะแจ้งการชำระเงินของท่านให้บริษัทฯทราบอย่างช้า 6:00น. ของวันถัดไป

สำหรับสินค้าที่ต้องรอการยืนยันการมีสินค้า หลังจากได้รับการแจ้งการชำระเงินจากท่านแล้ว ทางบริษัทฯจะดำเนินการโอนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าเพื่อทำการจัดส่ง ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วันทำการ

อย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าหรือหน้ารถเข็นใส่สินค้า โดยหากสินค้าในรถเข็นมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไม่เท่ากัน บริษัทฯจะถือเอาระยะเวลาที่นานที่สุดเป็นหลัก

บริษัทฯจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด หากกำหนดการส่งสินค้าตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด ทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนวันจัดส่งสินค้าเป็นวันถัดไปที่ทางบริษัทฯส่งสินค้าได้แทน