ค้นหา:
ภาษาไทย English
นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนตัวและการนำไปใช้

เพื่อความสะดวกในการให้บริการกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ iBuyAtHome.com หากท่านลงทะเบียน (Register) เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ฯ ทางเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในบัญชีส่วนตัว (My Account) อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้ (User Name), อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address), คำถามและคำตอบใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน (Security Question and Answer) โดยเราอาจใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ในกรณีที่ท่านมีการทำรายการใดๆผ่านเว็บไซต์ฯ อาทิเช่น หยิบของใส่รถเข็น, เพิ่มของชอบส่วนตัว, ทำการสั่งซื้อสินค้า เราจะเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ สินค้าที่อยู่ในรถเข็น, สินค้าที่อยู่ในรายการของชอบส่วนตัว, รายการสินค้าในการสั่งซื้อ, ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการให้เราออกบิลและ/หรือส่งสินค้าให้ (Billing and Shipping Address) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ท่านในการดูรายการสั่งซื้อสินค้าย้อนหลัง หรือในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไปเพื่อท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ แต่หากเรามีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งานอื่น เช่น ให้ข้อมูลกับหน่ายงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากเราก็ได้ โดยท่านสามารถเลือกได้ในขณะลงทะเบียน หรือยกเลิกได้ด้วยตัวเองผ่านลิงค์ในอีเมล์ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ทางเราทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น โดยทุกหน้า (Page) ที่มีการสื่อสารกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น หน้าเข้าสู่ระบบ, หน้าบัญชีส่วนตัว, หน้าทำการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน เป็นต้น ทางเราจะจัดให้ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย โดยท่านสามารถสังเกตได้จาก URL จะขึ้นต้นด้วย https://

การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี้" คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานต่อไป

ทั้งนี้เราใช้ "คุกกี้" เพื่อจดจำลูกค้าได้ เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชม iBuyAtHome.com อีกครั้ง เราสามารถจำท่านได้และเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับท่านที่สุด ท่านสามารถอนุญาตให้ "คุกกี้" ทำงานได้ดังนี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ฯ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ iBuyAtHome.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ iBuyAtHome.com ได้โดยผ่านอีเมล์ในหน้า "ติดต่อ iBuyAtHome.com" โดยกดที่เมนู "ติดต่อเรา" ด้านบนของหน้า