ค้นหา:
ภาษาไทย English
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า


1. ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ

หากท่านเป็นลูกค้าใหม่กรุณากด "ลงทะเบียน" เพื่อสร้างบัญชีใหม่ แต่หากท่านเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณากด "เข้าสู่ระบบ"

1.1 ลงทะเบียน

เมื่อท่านกด "ลงทะเบียน" จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง กรุณากดอ่าน "ข้อตกลงและเงือนไขของบริษัทฯ" จากนั้นจึงกรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน อีเมล์ คำถามเมื่อลืมรหัสผ่าน และคำตอบ แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ" แล้วจึงกดปุ่ม "สร้างผู้ใช้งาน"

1.2 เข้าสู่ระบบ

เมื่อท่านกด "เข้าสู่ระบบ" จะปรากฏหน้าจอคล้ายภาพด้านล่าง กรุณากรอก ชื่อผู้ใช้งาน หรืออีเมล์ และรหัสผ่าน แล้วจึงกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการยืนยันตัวตนเข้าใช้ระบบ

2. เลือกชมสินค้าในร้านและหยิบสินค้าใส่รถเข็น

2.1 เลือกชมสินค้าในร้าน

ท่านสามารถชมสินค้าในร้านได้โดยดูเป็นหมวดสินค้า โดยลากเมาส์ไปวางบน "แผนกสินค้า" จะปรากฏเมนูให้ท่านเลือกหมวดสินค้า หากท่านสนใจสินค้าหมวดใด ท่านสามารถกดเมาส์บนเมนูนั้นได้เลย หรือ ท่านสามารถค้นหาสินค้าโดยใส่คีย์เวิร์ด (keyword) แล้วกดปุ่ม "GO" ทั้ง 2 วิธีจะนำท่านไปสู่หน้ารายการสินค้า เมื่อท่านพบสินค้าที่ท่านสนใจ ท่านสามารถกดที่รูปสินค้า หรือกด "ดูรายละเอียด" เพื่อเข้าไปดูหน้ารายละเอียดสินค้าตัวนั้น

2.2 หยิบสินค้าใส่รถเข็น

เมื่อท่านกดเพื่อดูรายละเอียดสินค้า จะปรากฏหน้าจอคล้ายภาพด้านล่าง ที่หน้าสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบการมีสินค้า และระยะเวลาในการดำเนินการการสั่งซื้อ (ระยะเวลาตั้งแต่ทางบริษัทฯยืนยันการได้รับการชำระเงินจนกระทั่งทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้ท่าน) เพื่อให้ท่านใช้คำนวณคร่าวๆว่าท่านน่าจะได้รับสินค้าวันใด หากท่านต้องการซื้อสินค้า ใส่จำนวนที่ต้องการจะซื้อ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น"

3. ดำเนินการสั่งซื้อ

หลังจากที่ท่านหยิบสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อใส่ในในรถเข็นทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม "รถเข็น" เพื่อไปยังหน้ารถเข็น ที่หน้ารถเข็นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ที่หน้ารถเข็น ท่านสามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้โดย ใส่จำนวนสินค้า แล้วกดปุ่ม "แก้ไข" จากนั้นจึงกดปุ่ม "ดำเนินการสั่งซื้อ" เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

หลังจากท่านกดปุ่ม "ดำเนินการสั่งซื้อ" ระบบจะขึ้นหน้าจอดังภาพด้านล่าง โดยพื้นที่ด้านซ้าย จะเป็นพื่นที่ให้ท่านกรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ส่วนพื่นที่ด้านขวา จะเป็นพื้นที่แสดงสรุปข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ท่านกรอก

การกรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลใช้ในการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี แล้วกดปุ่ม 'ส่งสินค้า ->' เพื่อไปขั้นถัดไป 2. ใส่ข้อมูลใช้ในการส่งสินค้า แล้วกดปุ่ม 'ชำระเงิน ->' เพื่อไปขั้นถัดไป
3. เลือกชนิดของบริการส่งสินค้า และช่องทางการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม 'ยืนยัน ->' เพื่อไปขั้นถัดไป 4. อ่านข้อตกลงในการชำระเงินและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่สั่งซื้อโดยละเอียด แล้วกดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

4. ทำการชำระเงิน

ในระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน โดยจะมีให้เลือกเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ ชำระเงินผ่านธนาคาร

4.1 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หลังจากที่เลือกวิธีการชำระเงินเป็นชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จะปรากฏหน้าจอของ Payment Gateway ของทางธนาคารกรุงเทพฯ ให้ท่านทำการชำระเงินได้โดยทันที ซึ่งท่านสามารถเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตทั้ง Visa และ MasterCard ที่ออกโดยทุกๆสถาบันการเงิน โดยเมื่อท่านทำการชำระเงินเสร็จสิ้น ทางธนาคารจะแจ้งการชำระเงินมายังทางบริษัทฯโดยทันที (Real Time) ซึ่งการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้น เป็นเพียงการขออนุมัติวงเงิน (Authorize) ของท่านไว้เท่านั้น เมื่อบริษัทฯ ทำการตรวจสอบสินค้าว่ามีสินค้าที่จะจัดส่งได้ ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการมีสินค้าและจะเรียกเก็บเงินจากทางธนาคาร (Capture) โดยทั่วไปบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากเรียกเก็บเงินจากทางธนาคารได้ แต่ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันการมีสินค้าได้ บริษัทฯจะยกเลิกการสั่งซื้อและคืนวงเงิน (Reverse) ให้ท่านทันที

4.2 ชำระเงินผ่านธนาคาร

หลังจากที่เลือกวิธีการชำระเงินเป็นชำระเงินผ่านธนาคาร บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและยืนยันการมีสินค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ยืนยันการมีสินค้า บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ พร้อมกับออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านเพื่อนำไปใช้ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดบนใบแจ้งการชำระเงิน โดยทั่วไปจะให้เวลา 1-2 วันในการชำระเงิน ซึ่งในระหว่างนั้นทางบริษัทฯจะทำการ lock สินค้าไว้ให้ท่าน

หากภายใน 24 ชั่วโมง ท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการมีสินค้าและนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงิน กรุณากด ติดตามการสั่งซื้อ ที่มุมขวาบน เพื่อตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ หากสถานะการสั่งซื้อเป็น "ยืนยันมีสินค้า, กำลังรอการชำระเงิน" แสดงว่าทางบริษัทฯได้แจ้งยืนยันการมีสินค้าและได้นำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์แล้ว แต่ท่านอาจไม่ได้รับอีเมล์ดังกล่าว อันเนื่องจากอีเมล์ไปอยู่ที่อีเมล์ขยะ หรือ mailbox ของท่านเต็ม อย่างไรก็ตามท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินทางเว็บไซต์เพื่อนำไปชำระเงินได้ทันที โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ โดยท่านสามารถดูช่องทางการชำระเงินได้ที่นี่

สำหรับการชำระเงิน ท่านสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินไปใช้ชำระเงินผ่านธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวก เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น กรุณาแจ้งการชำระเงินของท่านให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่นี่ หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ท่านชำระเงิน โดยทั่วไปบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากที่เจ้าหน้าได้รับแจ้งและตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


5. รอรับสินค้า

บริษัทฯจัดเตรียมและนำส่งสินค้าให้ท่าน โดยหลังจากที่สินค้าของท่านถูกนำส่ง บริษัทฯจะอีเมล์แจ้งรหัสติดตาม (Tracking Number) ของการส่งสินค้าเพื่อใช้ติดตามการส่งสินค้าของท่านระยะเวลาในการดำเนินการ

- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ลูกค้า


iBuyAtHome.com


สั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ iBuyAthome.com แล้วชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ภายใน 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบการชำระเงิน
ตามที่กำหนด

iBuyAtHome.com ทราบผลการชำระเงินโดยทันที จากนั้นยืนยันการมีสินค้า แล้วเริ่มดำเนินการการสั่งซื้อของท่าน

จัดส่งสินค้า
ตามบริการงานไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

iBuyAthome.com บรรจุสินค้าลงกล่องแล้วนำส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ได้รับสินค้า

ลูกค้าได้รับสินค้า- ชำระเงินผ่านธนาคาร

ลูกค้า


iBuyAtHome.com


สั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ iBuyAthome.com

ภายใน 24 ชั่วโมง
นำส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน
ปกติ 1-2 วัน

iBuyAthome.com ยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินทางอีเมล์

ชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินตามช่องทางที่สะดวกแล้วแจ้งการชำระเงินให้ทาง iBuyAtHome.com ทราบ

ภายใน 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบการชำระเงิน
ตามที่กำหนด

iBuyAthome.com ตรวจสอบการชำระเงินแล้วเริ่มดำเนินการการสั่งซื้อของท่าน

จัดส่งสินค้า
ตามบริการงานไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

iBuyAthome.com บรรจุสินค้าลงกล่องแล้วนำส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ได้รับสินค้า

ลูกค้าได้รับสินค้า