ค้นหา:
ภาษาไทย English
ขั้นตอนการดำเนินการสั่งซื้อ

คุณสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าที่คุณหยิบใส่รถเข็นได้โดยกดปุ่ม 'ดำเนินการสั่งซื้อ', , จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ใส่ข้อมูลใช้ในการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี แล้วกดปุ่ม 'ส่งสินค้า ->' เพื่อไปขั้นถัดไป 2. ใส่ข้อมูลใช้ในการส่งสินค้า แล้วกดปุ่ม 'ชำระเงิน ->' เพื่อไปขั้นถัดไป
3. เลือกชนิดของบริการส่งสินค้า และช่องทางการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม 'ยืนยัน ->' เพื่อไปขั้นถัดไป 4. อ่านข้อตกลงในการชำระเงินและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่สั่งซื้อโดยละเอียด แล้วกดปุ่ม 'ยืนยัน' เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

5. ทำการชำระเงินตามช่องทางที่คุณเลือกไว้