ค้นหา:
ภาษาไทย English
ช่วยเหลือ

สินค้า

ของชอบส่วนตัว

การสั่งซื้อ

การชำระเงิน

การส่งสินค้า

บัญชีส่วนตัว

สมาชิก

*ถ้าหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ กรุณาติดต่อเรา

สินค้า

 • ดูสินค้าเป็นหมวด
  คุณสามารถดูสินค้าเป็นหมวดได้โดยเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ (mouse pointer) ไปบนแถบ 'หมวดสินค้า', , หมวดสินค้าต่างๆจะปรากฏขึ้น จากนั้นเลื่อนเมาส์พอยเตอร์เพื่อเลือกหมวดสินค้าแล้วกดบนหมวดสินค้าที่คุณสนใจ

 • ค้นหาสินค้า
  การค้นหาสินค้าเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการพบสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่ คุณสามารถค้าหาสินค้าโดยพิมพ์คีย์เวิร์ด (keyword) ต่างๆที่แถบค้นหา โดยใช้สเปสบาร์ (space bar) เป็นตัวแบ่งคำ แล้วกดปุ่ม 'GO', , หรือกดปุ่ม 'Enter' บนแป้นพิมพ์

 • อีเมล์สินค้าให้เพื่อน
  ที่หน้ารายละเอียดสินค้า กดปุ่ม 'อีเมล์ให้เพื่อน', , จากนั้นใส่ชื่อของคุณ อีเมล์ของคุณ ชื่อผู้รับ อีเมล์ผู้รับ และข้อความส่วนตัว แล้วกดปุ่ม 'ส่ง',

 • พิมพ์หน้าสินค้า
  ที่หน้ารายละเอียดสินค้า กดปุ่ม 'พิมพ์หน้านี้', , หน้าสินค้าที่พิมพ์ได้จะถูกเปิดขึ้นที่หน้าต่างใหม่ แล้วกด ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ สุดท้ายเลือกเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม 'Print' ในกล่องข้อความการพิมพ์

 • ให้คะแนนความนิยมและแสดงความคิดเห็นสินค้า
  ที่หน้ารายละเอียดสินค้า คุณสามารถให้คะแนนความนิยมโดยเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ (mouse pointer) ไปบนดาวคะแนนนิยม, แล้วเลือกจำนวนดาวที่คุณต้องการให้คะแนนโดยกดบนดาว ยิ่งคุณให้ดาวมากคุณยิ่งชอบสินค้ามาก คุณสามารถแสดงความคิดเห็นสินค้าได้โดยกดปุ่ม 'แสดงความคิดเห็น', , จากนั้นแสดงความคิดเห็นของคุณแล้วกดปุ่ม 'ส่ง',

ของชอบส่วนตัว

 • เพิ่มสินค้าในของชอบส่วนตัว
  ที่หน้ารายละเอียดสินค้า กดปุ่ม 'เพิ่มของชอบส่วนตัว', , สินค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสินค้าที่คุณชอบ คุณสามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปในรายการสินค้าที่คุณชอบที่หน้ารายการสินค้าโดยกดปุ่ม ติดกับสินค้าที่คุณสนใจ

 • ดูของชอบส่วนตัว
  กด ของชอบส่วนตัว ด้านขวาบนของหน้าเพื่อดูสินค้าในรายการสินค้าที่คุณชอบ คุณสามารถหยิบสินค้าแต่ละตัวออกจากรายการสินค้าที่คุณชอบโดยกดปุ่ม 'หยิบออก', , ติดกับสินค้าที่คุณต้องการจะหยิบออก

 • หยิบสินค้าที่ชอบใส่รถเข็น
  กด ของชอบส่วนตัว ด้านขวาบนของหน้าเพื่อดูสินค้าในรายการสินค้าที่คุณชอบ จากนั้นใส่จำนวนสินค้าที่คุณต้องการหยิบใส่รถเข็น แล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมในแนวเดียวกับสินค้าที่คุณต้องการหยิบใส่รถเข็นเพื่อเลือกสินค้านั้น ทำซ้ำกับทุกๆสินค้าที่คุณต้องการจะหยิบใส่รถเข็น สุดท้ายกดปุ่ม 'หยิบสินค้าชอบที่เลือกทั้งหมดใส่รถเข็น', , สินค้าชอบที่คุณเลือกทั้งหมดจะถูกหยิบใส่รถเข็น

การสั่งซื้อ

 • หยิบสินค้าใส่รถเข็น
  ที่หน้ารายละเอียดสินค้า เลือกจำนวนสินค้าแล้วกดปุ่ม 'หยิบใส่รถเข็น', , สินค้าจะถูกหยิบใส่รถเข็นของคุณ คุณยังสามารถหยิบสินค้าใส่รถเข็นในหน้ารายการสินค้าต่างๆโดยกดปุ่ม ใกล้กับสินค้าที่คุณสนใจ

 • ดูรถเข็นใส่สินค้า
  กด  รถเข็น ด้านขวาบนของหน้าเพื่อดูสินค้าในรถเข็นของคุณ คุณสามารถแก้ไขจำนวนสินค้าของสินค้าแต่ละตัวได้ในหน้านี้ คุณต้องกดปุ่ม 'แก้ไข', , ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนจำนวนสินค้า คุณสามารถหยิบสินค้าออกจากรถเข็นได้โดยกดปุ่ม 'หยิบออก', , ติดกับสินค้าที่คุณต้องการจะหยิบออก คุณสามารถพักสินค้าไว้ซื้อที่หลังโดยกดปุ่ม 'เก็บไว้ซื้อที่หลัง', , ติดกับสินค้าที่คุณต้องการพักไว้ซื้อที่หลังโดยไม่ต้องหยิบสินค้าออกจากรถเข็นแล้วหยิบใส่ใหม่ที่หลัง และคุณสามารถย้ายสินค้าที่เก็บไว้ซื้อที่หลังกลับไปยังรถเข็นได้โดยกดปุ่ม 'ย้ายไปรถเข็น', , ติดกับสินค้าที่คุณต้องการย้ายกลับไปที่รถเข็น ถ้าคุณต้องการเลือกซื้อสินค้าต่อ คุณสามารถดูสินค้าเป็นหมวดหรือค้าหาสินค้าได้ทันที คุณสามารถกลับมาที่หน้านี้ได้ทุกเมื่อโดยกด  รถเข็น

 • ทำการสั่งซื้อ
  ที่หน้า 'รถเข็นใส่สินค้า' กดปุ่ม 'ดำเนินการสั่งซื้อ', , คุณจะถูกถามข้อมูลเกี่ยวกับบิลและการส่งสินค้า ถ้ามีที่อยู่อยู่ใน 'สมุดรายชื่อ' ของคุณ คุณสามารถเลือกที่อยู่ใช้ออกบิลและส่งสินค้าได้จากที่อยู่ใน 'สมุดรายชื่อ' ของคุณ กรอกแบบฟอร์มตามคำแนะนำ สุดท้ายคุณจะถึงหน้า 'ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ' ที่หน้านี้กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณแล้วจึงกดปุ่ม 'ยืนยัน', , หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อในระยะเวลาอันสั้น

 • ดูรายการสั่งซื้อ
  คุณสามารถดูการสั่งซื้อสินค้าที่คุณสั่งซื้อได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด ดูรายการสั่งซื้อ ต่อจากนั้นเลือกการสั่งซื้อของคุณที่คุณต้องการดูโดยกดปุ่ม 'ดูรายการสั่งซื้อ', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการดูรายละเอียดการสั่งซื้อ

 • เปลี่ยนที่อยู่ใช้ส่งสินค้า
  คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ใช้ในการส่งสินค้าของคุณได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด เปลี่ยนที่อยู่ใช้ส่งสินค้า จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใช้ส่งสินค้าโดยกดปุ่ม 'เปลี่ยนที่อยู่ใช้ส่งสินค้า', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใช้ส่งสินค้า แล้วใส่ที่อยู่ใช้ส่งสินค้าใหม่ปุ่ม 'บันทึก', , คุณไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ใช้ในการส่งสินค้าหลังจากการสั่งซื้อของคุณได้ถูกเตรียมจัดส่ง

 • ยกเลิกการสั่งซื้อ
  การสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกถ้าคุณไม่ชำระเงินภายระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อด้วยตัวคุณเองได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด ยกเลิกการสั่งซื้อ จากนั้นเลือการสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกโดยกดปุ่ม 'ยกเลิกการสั่งซื้อ', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก แล้วตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อแล้วกดปุ่ม 'ยกเลิกการสั่งซื้อ', , สุดท้ายกดปุ่ม 'OK' เพื่อยืนยันการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณ คุณไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อของคุณหลังจากการสั่งซื้อของคุณได้ถูกเตรียมจัดส่ง ถ้าคุณยกเลิกการสั่งซื้อที่คุณชำระเงินแล้วคุณจะได้รับเงินคืน

 • พิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้า
  คุณสามารถเพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้าได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด พิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้า จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้าโดยกดปุ่ม 'พิมพ์ใบเสร็จ' หรือ 'พิมพ์ใบกำกับสินค้า', หรือ , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้า หน้าต่างใบเสร็จหรือใบกำกับสินค้าใหม่จะถูกเปิด แล้วกด ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ สุดท้ายเลือกเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม 'Print' ในกล่องข้อความการพิมพ์ หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ใบกำกับสินค้าได้เมื่อการสั่งซื้อของคุณถึงสถานะกำลังรอนำส่งสินค้า

การชำระเงิน

 • แจ้งการชำระเงิน
  ถ้าคุณเลือกช่องทางชำระเงินผ่านธนาคาร คุณสามารถแจ้งการชำระเงินด้วยการกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด แจ้งหรือทำการชำระเงิน จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการแจ้งการชำระเงินโดยกดปุ่ม 'แจ้งการชำระเงิน', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการแจ้งการชำระเงิน จากนั้นใส่ข้อมูลการชำระเงินแล้วกดปุ่ม 'ส่ง',

 • ทำการชำระเงิน
  ถ้าคุณเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และเกิดความผิดพลาดทำให้คุณไม่สามารถทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ คุณสามารถทำการชำระเงินใหม่ได้โดยไม่ต้องทำการสั่งซื้อใหม่ด้วยการกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด แจ้งหรือทำการชำระเงิน จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการทำการชำระเงินโดยกดปุ่ม 'ชำระเงิน', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการทำการชำระเงิน แล้วทำตามคำแนะนำ

 • เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน
  ขณะทำการสั่งซื้อคุณจะต้องเลือกช่องทางการชำระเงิน แต่อย่างไรก็ตามหากคุณยังไม่ได้ชำระเงินคุณสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินของการสั่งซื้อของคุณได้ด้วยการกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินโดยกดปุ่ม 'เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน แล้วเลือกช่องทางการชำระเงินใหม่และกดปุ่ม 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง',

 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
  ถ้าคุณเลือกการชำระเงินผ่านธนาคาร คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินได้ทันทีหลังจากคุณทำการสั่งซื้อ เอกสารนี้มีรายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคาร ทำให้คุณสะดวกในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์เอกสารนี้อีกครั้ง คุณสามารถทำได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน จากนั้นเลือกการสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินโดยกดปุ่ม 'พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน', , ของการสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วกด ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ สุดท้ายเลือกเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม 'Print' ในกล่องข้อความการพิมพ์ หากคุณต้องการแบบฟอร์มการชำระเงินในรูปแบบ PDF กรุณากดที่

การส่งสินค้า

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
  การสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งหลังจากเราได้รับการชำระเงินของคุณ เราจะจัดส่งสินค้าภายในจำนวนวันที่ถูกระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือการสั่งซื้อ

 • ติดตามการส่งสินค้า
  หลังจากการสั่งซื้อของคุณได้ถูกจัดส่งแล้ว รหัสติดตามของการส่งสินค้าจะถูกแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ คุณสามารถพบรหัสติดตามได้ในหน้า 'ดูการสั่งซื้อ' ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถติดตามการส่งสินค้าของคุณได้โดยกดปุ่ม 'ติดตาม', , ที่หน้านี้

บัญชีส่วนตัว

 • ลงทะเบียนบัญชีใหม่
  คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีในระบบของเราเพื่อสั่งซื้อสินค้าในร้านออนไลน์ของเรา คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ได้โดยกด ลงทะเบียน ที่ด้านขวาบนของหน้า จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามคำแนะนำแล้วกดปุ่ม 'สร้างผู้ใช้งาน', , บัญชีใหม่ของคุณจะถูกสร้าง คุณจะถูกเข้าสู่ระบบหลังจากบัญชีใหม่ของคุณได้ถูกสร้าง

 • เข้าสู่ระบบ
  คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกด เข้าสู่ระบบ ที่ด้านขวาบนของหน้า แล้วใส่ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ และรหัสผ่าน สุดท้ายกดปุ่ม 'เข้าระบบ',

 • ออกจากระบบ
  หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานระบของเรา กรุณาออกจากระบบโดยกด ออกจากระบบ ที่ด้านขวาบนของหน้า

 • เปลี่ยนอีเมล์
  คุณสามารถเปลี่ยนอีเมล์ได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด เปลี่ยนอีเมล์หรือรหัสผ่าน จากนั้นใส่อีเมล์ใหม่และรหัสผ่าน สุดท้ายกดปุ่ม 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง',

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
  คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด เปลี่ยนอีเมล์หรือรหัสผ่าน จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ และรหัสผ่านเก่า สุดท้ากดปุ่ม 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง',

 • ลืมรหัสผ่าน
  คุณสามารถกู้รหัสผ่านของคุณได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด ลืมรหัสผ่าน? จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ของคุณแล้วกดปุ่ม 'ส่ง', , แล้วตอบคำถามของคุณและกดปุ่ม 'ส่ง', , ถ้าคำตอบของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับอีเมล์ในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นทำตามคำแนะนำในอีเมล์

 • เปลี่ยนคำถามและคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่าน
  เมื่อคุณลืมรหัสผ่านของคุณ คำถามและคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่านจะถูกใช้เพื่อกู้ระหัสผ่านของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนคำถามแลคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่านได้โดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด เปลี่ยนคำถามและคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่าน จากนั้นใส่คำถามและคำตอบใหม่ และรหัสผ่าน สุดท้ายกดปุ่ม 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง',

 • จัดการสมุดรายชื่อ
  ขณะที่คุณดำเนินการสั่งซื้อ ที่อยู่ใช้ออกบิลและส่งสินค้าที่ยังไม่เคยถูกบันทึก จะถูกบันทึกใน 'สมุดรายชื่อ' และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในการสั่งซื้อครั้งถัดไป คุณสามารถจัดการ 'สมุดรายขื่อ' ของคุณได้อีกด้วยโดยกด บัญชีส่วนตัว ที่ด้านขวาบนของหน้าแล้วกด จัดการสมุดรายชื่อ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และ แก้ไข ที่อยู่ใน 'สมุดรายชื่อ' ของคุณได้ที่หน้านี้

สมาชิก

 • สมัครสมาชิก
  รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณสมัครสมาชิก iBuyAtHome.com คุณจะได้รับคะแนนสะสมสำหรับทุกๆการสั่งซื้อ สะสมครบนำไปแลกคูปองเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่ ที่หน้าสมัครสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลสมาชิก จากนั้นกดปุ่ม 'บันทึก', คุณจะได้รับสิทธิพิเศษทันที

 • คะแนนแลกของรางวัล
  คุณสามารถนำคะแนนสะสมของคุณไปแลกของรางวัลได้ที่นี่ ที่หน้าแลกของรางวัล กรุณาเลือกของรางวัลที่คุณต้องการแลก จากนั้นกดปุ่ม 'แลก', หากของรางวัลที่คุณแลกเป็นคูปองเงินสด บริษัทฯจะแจ้งรหัสคูปองเงินสดให้คุณทราบโดยทันทีในหน้าถัดไป พร้อมส่งอีเมล์ให้คุณ คูปองเงินสดสามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าที่ iBuyAtHome.com ได้ในทันที

 • แนะนำ iBuyAtHome.com ให้เพื่อนๆ
  คุณสามารถแนะนำ iBuyAtHome.com ให้เพื่อนๆได้ที่นี่ ที่หน้าแนะนำ iBuyAtHome.com กรุณากรอกข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม 'ส่ง', บริษัทฯจะทำการส่งอีเมล์แนะนำ iBuyAtHome.com ให้เพื่อนของคุณพร้อมลิงค์ให้สมัครสมาชิก หากเพื่อนของคุณสมัครสมาชิกจากลิงค์ที่เราส่งไปให้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าครั้งแรกของเพื่อนคุณด้วย