ค้นหา:
ภาษาไทย English
เกี่ยวกับ iBuyAtHome.com

"ได้รับรางวัลพัฒนา e-Commerce ดีเยี่ยมด้านการตลาด ประจำปี 2558"

ประวัติความเป็นมา

iBuyAtHome.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด (เอส เค) ซึ่งเป็นบริษัทแห่งแรกที่ดำเนินกิจการทั้งค้าปลีก และค้าส่งซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน เอส เค มีจำนวนบุคลากรกว่า 100 คน

เอส เค ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น แผนกสินค้าอุปโภคบริโภค แผนกเครื่องดื่ม สุราและไวน์ แผนกเครื่องสำอางค์ แผนกเครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า แผนกคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ หมึกและโทนเนอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น เราเตอร์ โมเด็ม สวิตช์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม เครื่องเล่น mp3 หูฟัง ลำโพง กล้องวงจรปิด แผนกเด็กและเด็กอ่อน เช่น นมผงสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อาหารเสริม เป็นต้น โดยมีสินค้าจำหน่ายกว่า 30,000 รายการ และ เอส เค ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายประเภทของธุรกิจ บัดนี้ เอส เค มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยมีสมาชิกลูกค้าค้าส่งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 20,000 ราย

เอส เค ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอมา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการลูกค้าไม่เพียงแต่ในจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าทั่วประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย บริษัทฯจึงได้จัดตั้งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ iBuyAtHome.com ขึ้น และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 เพื่อรองรับลูกค้าในโลกไซเบอร์ โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ต่อมา iBuyAtHome.com ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Verified) ในปี พ.ศ. 2552

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า iBuyAtHome.com มีช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าเลือกหลายช่องทาง ได้แก่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, การชำระเงินผ่านธนาคารด้วยระบบการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment), การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัทฯ

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: iBuyAtHome.com เลือกใช้บริการ Payment Gateway ของธนาคารชั้นนำของประเทศที่มีระบบ 3D-Secure (Verifed by VISA, MasterCard SecureCode) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมออนไลน์

การชำระเงินผ่านธนาคารด้วยระบบการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment): iBuyAtHome.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์รายแรก ที่ได้พัฒนาระบบออกแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in Slip) อัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิมพ์และนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์, Barcode ATM หรือ Internet Banking ของธนาคาร โดยเริ่มนำมาใช้งานในปี พ.ศ. 2552

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัทฯ: ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกชำระเงินด้วยวิธีข้างต้น ทางบริษัทฯยังเปิดช่องทางชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัทฯ

iBuyAtHome.com คำนึงถึงความกังวลใจของลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เช่น ทาง iBuyAtHome.com จะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าแล้วหรือยัง?, ชำระเงินไปแล้ว ทาง iBuyAtHome.com ได้รับเงินแล้วหรือยัง?, สินค้าถูกจัดส่งแล้วหรือยัง? เป็นต้น เพื่อลดความกังวลใจ ทาง iBuyAtHome.com ได้จัดทำระบบแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าทราบในทุกๆขั้นตอนผ่านทางอีเมล์ เช่น แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า, แจ้งยืนยันการมีสินค้า และนำส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน, แจ้งการได้รับชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว, แจ้งการจัดส่งสินค้าพร้อมนำส่งเลขที่พัสดุ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งสินค้าของทางไปรษณีย์ไทยได้ทันทีเพียงกดลิงค์ที่ทาง iBuyAtHome.com แจ้งทางอีเมล์ (สำหรับบริการ EMS และ จดหมายลงทะเบียน เท่านั้น)

ในปี พ.ศ. 2553 เนื่องด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเริ่มเป็นที่แพร่หลายและมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และผู้ใช้สมาร์ตโฟนเล่นอินเตอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก iBuyAtHome.com จึงได้พัฒนาเว็บไซต์เวอร์ชั่นสำหรับสมาร์ตโฟนขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเว็บไซต์บนสมาร์ตโฟน ทำให้ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์บนสมาร์ตง่ายและมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ. 2554 iBuyAtHome.com ได้เพิ่มช่องทางติดต่อและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านทาง Facebook (http://www.facebook.com/ibuyathome) และได้พัฒนาระบบสั่งซื้อสินค้าบน Facebook App เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เล่น Facebook ให้สามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าได้บน Facebook โดยตรง โดยช่องทางการสั่งซื้อผ่าน Facebook ได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับทางเว็บไซต์หลักของ iBuyAtHome.com

ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อตอบรับกับลูกค้าองค์ที่เพิ่มมากขึ้น iBuyAtHome.com ได้พัฒนาระบบขอใบเสนอราคาทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและย่นระยะเวลาในการออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับใบเสนอราคาจาก iBuyAtHome.com ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการขอใบเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ลูกค้าบริหารจัดการการจัดซื้อสินค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

iBuyAtHome.com มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อยู่เสมอ เพื่อให้พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของคนไทยไม่แพ้ต่างประเทศ

รางวัล

  • รางวัลพัฒนา e–Commerce ดีเยี่ยมด้านการตลาด ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร มอบโดย คุณวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

ความมุ่งหมายของเรา

  • Price Competitive - iBuyAtHome.com ต้องการที่จะให้ลูกค้าทั่วไปได้ซื้อสินค้าคุณภาพสูงในราคาประหยัด การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต และระบบการจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงของ iBuyAtHome.com สามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ อีกทั้งด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งชั้นนำระดับประเทศซึ่งซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า ทำให้ iBuyAtHome.com สามารถเสนอราคาสินค้าที่ถูกกว่าหรือเทียบเท่าท้องตลาด
  • Time Saving - iBuyAtHome.com ต้องการเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากทุกที่ ทุกเวลา และลดเวลาในการค้นหาสินค้าด้วยระบบ Smart Search นอกจากนี้เรายังมีระบบรับชำระค่าสินค้าที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือการชำระผ่านธนาคาร โดยไม่ต้องเสียเวลารอคิวชำระเงิน
  • Convenience - เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า iBuyAtHome.com ยังมีระบบการจัดการบัญชีส่วนตัว ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับการสั่งซื้อ เช่น ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ, ตรวจดูการสั่งซื้อย้อนหลัง, จัดการสมุดรายชื่อและที่อยู่, ติดตามพัสดุที่ถูกจัดส่ง เป็นต้น ได้ด้วยตนเอง
  • Secure System - iBuyAtHome.com ต้องการให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้ากับ iBuyAtHome.com ว่ามีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นข้อมูลทุกๆอย่างที่ใช้ติดต่อกับ iBuyAtHome.com จะมีการเข้ารหัสก่อนทำการรับส่งข้อมูลโดย Secure Socket Layer (SSL) ทำให้มีความปลอดภัยสูง ในการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต iBuyAtHome.com ได้รับชำระผ่านระบบ Payment Gateway ของธนาคาร ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆโดยทั่วไป
  • Interactive System - iBuyAtHome.com ได้มีการพัฒนาระบบคะแนนความนิยมและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้าแต่ละชิ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
  • Customer Appreciation - iBuyAtHome.com ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน