ค้นหา:
ภาษาไทย English
รับ Cookies

เว็บไซต์นี้จะทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อ browser ของคุณรับ Cookies

เมื่อคุณทำให้ browser รับ Cookies ได้แล้ว จากนั้นกดปุ่ม 'ต่อไป' ด้านล่าง

Cookies คืออะไร?

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ใน browser ของลูกค้า iBuyAtHome.com ใช้ cookies เพื่อจดจำลูกค้าได้ เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชม iBuyAtHome.com อีกครั้ง เราสามารถจำคุณได้และเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

จะปลอดภัยหรือไม่ถ้ารับ Cookies?

ปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะ iBuyAtHome.com เก็บ cookies ใน browser ของคุณเพียงเพื่อให้จดจำคุณได้ ข้อมูลที่สำคัญของคุณยังคงถูกเก็บไว้ในเครื่องเซร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูงของเรา ไม่มีใครเข้าถึงมันได้นอกจากคุณ

ทำให้ browser รับ Cookies ได้อย่างไร?

Internet Explorer 6, 7, หรือ 8

 1. กดเมนู Tools
 2. เลือก Internet Options
 3. กดแถบ Privacy
 4. กดปุ่ม Advanced
 5. ทำเครื่องหมายถูกที่ 'Override automatic cookie handling'
 6. เลือก 'Accept' ทั้งที่ First-party Cookies และ Third-party Cookies
 7. เลือก 'Always allow session cookies'
 8. กดปุ่ม OK

Firefox 2 หรือ 3

 1. กดเมนู Tools
 2. เลือก Options
 3. กดแถบ Privacy
 4. ทำเครื่องหมายถูกที่ 'Accept cookies from sites'
 5. ที่ 'Keep Until' เลือก 'they expire'
 6. กดปุ่ม OK

Safari 2 หรือ 3

 1. กดเมนู Edit
 2. เลือก Preferences
 3. กดแถบ Security
 4. เลือก 'Only from sites you navigate to'

Opera 9

 1. กดเมนู Tools
 2. เลือก Preferences
 3. กดแถบ Advanced
 4. เลือก Cookies
 5. เลือก 'Accept Cookies'
 6. เอาเครื่องหมายถูกออกที่ 'Delete new cookies when exiting Opera'
 7. กดปุ่ม OK